جهت تماس با مجتمع تجاری زمرد درگهان و مشاهده موقعیت مکانی در گوگل مپ و ارائه پیشنهادات و انتقادات به این صفحه مراجعه کنید مجتمع زمرد درگهان بازار عمده پوشاک