رویداد

مجمع عمومي فوق العاده مجتمع تجاری زمرد درگهان

مجتمع تجاری زمرد درگهان، درگهان، سامانه تبلیغات قشم، بازار زمرد درگهان، مرکز خرید زمرد درگهان، پوشاک، لوازم خانگی، لباس زیر، خرید ارزان

آگهي نوبت دوم دعوت به مجمع عمومي فوق العاده مجتمع تجاری زمرد درگهان

 

بدينوسيله از كليه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری زمرد درگهان دعوت بعمل مي آيد تا درجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه رأس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 06/06/1402 درمحل مسجد زمرد درگهان  به آدرس:   استان هرمزگان ، قشم ، شهرستان درگهان ، جنب مجتمع تجاری زمرد درگهان شكيل ميگردد , با در دست داشتن مدارک مالکیت و در صورت عدم حضور نماینده آنها ضمن ارائه وکالتنامه رسمی شركت نمايند.

توجه : در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند .تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 20رای خواهد بود ، لازم به ذکر است تایید نماینده  تام الاختیار با آقای یونس زارعی ( مدیر مجتمع ) خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی ، باید حداکثر ظرف 3 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در مجتمع  و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر مجتمع تجاری زمرد درگهان حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ( عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد . ضمناً یادآوری می شود این مجمع با حضور حداقل دارنگان بیش از نصف  اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

1 ) طرح و تصویب اساسنامه جدید

2 ) شور و مشورت و اتخاذ تصمیم مبنی بر ایجاد شخصیت حقوقی در قالب شرکت و مؤسسه غیر انتفاعی مجتمع تجاری زمرد درگهان

 

رئیس هیت امناء مجتمع تجاری زمرد درگهان

دیدگاهتان را بنویسید